Filosofi

Tradisjonelt har lysmasten frem til i dag vært sett på som et nødvendig men “usynlig” produkt for å få plassert et armatur på toppen, og lyse opp en sti eller vei. Om natten skaper lyset på mastetoppen trygghet, mens om dagen er masten med armatur et synlig “utemøbel”

Med Norpole synliggjør vi mastens estetiske verdi. Masten skal fremheve eller understreke forholdet mellom mast og armatur og skape en komplett løsning med et helhetlig utrykk. Vi tilbyr både tradisjonelle og innovative lysmaster i tre som appellerer til våre emosjonelle verdier og hører med i en nordisk hverdag. Mastene er utviklet sammen med dyktige underleverandører, produktutviklere og industridesignere. Resultatet er et fleksibelt konsept som vi håper arkitekter og beskrivende ledd vil benytte for å realisere sine egne unike løsninger.

 

Tradisjon

Treet er en del av den norske folkesjelen og nordmenn har et nært forhold til treet. Tre er et materiale vi i Norge føler oss komfortable med. Produkter av tre har fulgt mennesket til alle tider både i form av byggeri, båter, hus og gård, og alle typer bruksgjenstander både til bruk inne eller til å plassere ute. Med Norpole utnytter vi treet og dets egenskaper på en fullverdig måte. Nærmest i sin opprinnelige form, tillegges treet nye funksjoner og det åpner for nye bruksmuligheter for dette velkjente materialet. Treverket lever videre selv om det er bearbeidet, forsvarlig tørket og limt. Det vil bevare sin styrke år etter år. La oss fortsette å bruke treverk til å forskjønne våre felles omgivelser og holde gode håndverkstradisjoner i hevd.

 

Fremtiden

I all tid har mennesker benyttet seg av tre i konstruksjoner og andre funksjonelle produkter. Stavkirkene har stått i tusen år og er et synlig sannhetsbevis på materialets egenskaper. Treverk i form av limtre er foretrukket byggmaterial i store tak- og brokonstruksjonsprosjekter og tåler store belastinger. Samtidig er treverk et levende og vennlig materiale som binder Co2 fra luften vår mens det vokser seg hogsmodent. Produksjonen krever lite energi og det gjør det treverk til et miljøvennlig materiale. Limtre er fleksibelt og lar seg forme mens det limes. Totalt sett bør alt dette kombinert med gromme dimensjoner, godt håndverk, kombinasjon med edle og eksklusive materialer og spennende overflatebehandlinger, - gi gode muligheter for en vellykket produktutvikling. Det er på dette grunnlaget vi satser på at lysmaster i treverk vi være et velkomment alternativ! Arkitekter og det beskrivende ledd skal føle de bidrar til å gjøre verden litt bedre ved å kunne beskrive master med god samvittighet for fremtiden. Samtidig som de foretrekker Norpole mastene fordi de gir så mange muligheter for individuelle og spennende løsninger.